Chronemics Tagalog Kahulugan : Marahil alam mo sa isip mo kung ano ang ideya tungkol sa slogan pero hindi mo alam ang kahulugan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply