Halimbawa Ng Chronemics – Mahahalagang bahagi ng salita tulad ng iba't ibang bahagi ng pananalita.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply