Kahulugan Ng Chronemics : Ang cuneiform ay ang pinakalumang porma ng pagsusulat na ginawa ng mga sumeryans na mula sa ito ay mula sa salitang cuneus na ang kahulugan ay wedge at forma na ang kahulugan ay.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply