Lyrics Of Nobody By Joeboy – (joeboy) nkàn to ba fé lo ma get sè kó ma lò bè a wó body on check check check atarò dò òmò you dey pepper dem a ah toyin.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply